Introductie Video

Gebed van Eerwaarde Pandit Haldar Mathoerapersad

Gebed van Eerwaarde Pandit Soerjpal Ramjatan

Zegen van Eerwaarde Maulvi Orie

Gebed van Eerwaarde Pandit Bishnupersad Paragh

Drs Alwin Mungra voorzitter Stichting De Olifant

Onder dankzegging besluit secretaris Ram Sardjoe de bijeenkomst